Vyjádření souhlasu je dokončeno; soubor cookie pro nesouhlas byl úspěšně odebrán.

Tento soubor cookie pro nesouhlas je specifický pro prohlížeč a počítač, který právě používáte. Vaši volbu vyjádření nesouhlasu nebude možné rozpoznat, přistoupíte-li k těmto stránkám pomocí jiného prohlížeče v tomto počítači nebo v případě, že k těmto stránkám přistoupíte z jiného počítače. Vaši volbu vyjádření nesouhlasu nebude možné rozpoznat také tehdy, dojde-li k odstranění souborů cookie z počítače/počítačů. Proto byste měli tento proces provést ve všech prohlížečích a počítačích, které používáte k přístupu na tyto stránky, a po každém odstranění souborů cookie z počítače/počítačů.